Rots en Water

training rots en water waarbij er op een psycho fysieke wijze een training aangeboden wordt om de weerbaarheid te vergroten

Huis van je leven©Methode

Huis van je Leven Methode met de verschillende kamers waarmee je de levensgebieden goed in beeld kunt brengen en met de client middels deze visualisatie kan gaan zoeken naar onderlinge verbindingen, vragen beantwoorden, zoeken naar visies, verbanden leren herkennen en krachten (h)erkennen

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal pgb

Regering verruimt mogelijkheden integraal pgb Nog vaak is er onduidelijkheid over het aanvragen van een pgb. Veel gemeentes hanteren een beleid waarbij vooral ZIN indicatie aangeraden wordt. U krijgt dan een zorgverlener die de gemeente zelf ingekocht heeft.  Veel...