mirate zorg autisme gouda logo designbyelja elja

Het aanbod van Mirate Zorg

Mirate Zorg staat voor een breed aanbod op het gebied van ondersteuning bieden aan mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Wij bieden ondersteuning op de volgende levensgebieden:

 • Wonen;
 • Werken/ dagbesteding/school;
 • Sociaal functioneren;
 • Lichamelijk en psychisch functioneren;
 • Plannen en organiseren;
 • Toekomstvisie;
 • Vrije tijdsbesteding;
 • Verkrijgen van financieel inzicht;
 • Administratie;
 • Systeembegeleiding;
 • Inzicht bieden in eigen autisme

Mirate Zorg biedt verschillende trainingen:

Wij hebben enkele trainingen ontwikkeld. Hieronder ziet u met welke trainingen Mirate Zorg werkt:

Autisme en Herkennen

In deze training bespreken wij de theorie over het autisme. Aan de hand van veel vragen, leert u uw eigen vorm van autisme herkennen. In het werkboek kunt u alle antwoorden opschrijven. Na de training kunt u altijd alles teruglezen.

Autisme en Overprikkeling

In deze training wordt beschreven hoe overprikkeling zich opbouwt. Aan de hand van een vragenlijst wordt in beeld gebracht hoe de overprikkeling zich bij u opbouwt. Daarna maken we aan de hand van alle antwoorden een signaleringsplan. Met dit signaleringsplan leert u naar uw eigen signalen te luisteren en op deze signalen te reageren.

Stappenplan op weg naar werk.

In deze training worden alle stappen in de zoektocht naar werk doorgenomen. Wat moet u doen voor u gaat zoeken, waar kunt u opletten, hoe schrijf je een cv, hoe schrijf je een sollicitatiebrief etc.etc.

Trainingen in kleine groepjes (max.  4 personen).

Onze visie: ‘Leer meer over jezelf en leer veel van anderen’

Indien u zich met meerdere personen aan wilt melden is dit mogelijk. Belt u ons gerust en we zoeken samen naar de mogelijkheden.

 1. Training Autisme en Herkennen:
 • wat is autisme?
 • waar ben ik goed in?
 • waar kan ik bijleren?
 • hoe gaan anderen om met hun autisme?
 • herken ik iets wat anderen vertellen? etc. etc.

2. Sociale Vaardigheden in eigen thuissituatie:

 • wat zijn sociale vaardigheden nu precies?
 • waar vind ik het lastig om met anderen te praten?
 • soms begrijp ik niet wat er gebeurt?
 • waar kan ik aan denken als ik in een nieuwe situatie beland?
 • is het erg wanneer ik niet deelneem aan een gesprek? etc. etc.

In beide trainingen is het fijn wanneer je van een ander hoort hoe deze persoon met bepaalde zaken omgaat. Wij stimuleren het gesprek met elkaar. Je krijgt tips en handvatten in een boek met uitleg en alles kun je noteren in een werkboek. Uiteindelijk heb je een mooi document wat helemaal over jezelf gaat.In de training Sociale Vaardigheden stimuleren wij een coach in thuissituatie. Het is geen voorwaarde, maar wel fijn als je thuis op iemand terug kan vallen met je vragen.

Welke methodieken gebruiken wij?

Brain Blocks:


Brain Blocks is een toolbox om met kinderen, jongeren en volwassen mensen met autisme en mensen te kunnen praten over autisme.

Huis van je Leven©Methode


De visuele gespreksmethodiek Huis van je Leven© maakt door o.a. door middel van een ‘praatplaat’ complexe vraagstukken eenvoudig, maakt verbanden zichtbaar en visualiseert problemen en oplossingen. Een cliënt wordt zich bewust van zijn problemen en ontdekt zelf waar de oplossingen liggen. Dat gebeurt doordat hij zijn werkelijkheid visualiseert in de kamers van het Huis van je Leven©. Door deze ‘praatplaat’ praat hij niet direct over zichzelf maar praat je via een metafoor. Dat maakt het minder bedreigend om te analyseren en vanuit meerdere gezichtspunten over het leven te praten.

Rots en Water


Rots & Water, een psychofysieke training. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nicole en Ingrid hebben de training van rots en water doorlopen.

Hoe werken wij

U wilt meer informatie? U kunt ons altijd benaderen voor een vrijblijvend informatief gesprek. Hier kunnen wij toelichting geven op onze werkwijze en eventuele inhoudelijke aspecten. Mocht u vervolgens besluiten vanuit Mirate Zorg ondersteuning te willen, kunnen wij  een afspraak maken voor een intakegesprek. Het intakegesprek is de start van het ondersteuningstraject. Vanuit de intake én de eerste gesprekken met de cliënt gaan wij een duidelijk individueel afgestemd ondersteuningsplan maken. In het ondersteuningsplan komen de doelen te staan, afgestemd op uw zorgvraag (vragen),waar we met de cliënt mee aan het werk gaan. Ons uitgangspunt hierbij is werken vanuit de mogelijkheden van de cliënt én daar waar mogelijk is ook vanuit het steunsysteem.

Twijfel over uw zorgvraag?

U denkt niet binnen het bovenstaande aanbod te passen? Neem gerust contact met ons op en leg ons uw vraag voor. Wij bekijken gezamenlijk of er mogelijkheden zijn om bij uw zorgvraag aan te sluiten. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina en/of aanmeldpagina. Wij reageren snel terug!