mirate zorg autisme logo designbyelja elja

De veranderingen binnen de zorg

In 2014 vonden binnen de zorgorganisaties vele voorbereidingen plaats vanwege de aangekondigde veranderingen in de zorg. De overheveling van AWBZ naar een andere of nieuwe wet namelijk: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de nieuwe jeugdwet. Grote organisaties moesten zich noodzakelijk als generalisten op gaan stellen. Wij hebben destijds binnen ons werk ervaren, dat door deze decentralisatie van zorg de specialistische ondersteuning voor mensen met stoornis in het autistisch spectrum in het gedrang raakte. Vanuit die ervaring hebben wij de beslissing genomen om ons eigen bedrijf op te gaan starten. Mirate Zorg is op 3 maart 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels bestaat Mirate Zorg enkele jaren.

Ontstaan van de naam Mirate Zorg

Hoe is de naam Mirate Zorg ontstaan? We wilden een naam met betekenis. Na het zoeken naar mogelijkheden, kwamen we terecht bij het Italiaanse woord ‘mirate’. Mirate betekent in het Nederlands ‘doelgericht’. Hiermee was de naam voor onze organisatie gevonden: Mirate Zorg, autisme ondersteuning.

Mirate Zorg staat voor doelgerichte specialistische ondersteuning, specifiek voor mensen met stoornis in het autistisch spectrum. De ondersteuning wordt in gezamenlijk overleg afgestemd op uw hulpvragen en uw individuele situatie. Wij zijn bijzonder gemotiveerd om voor deze specialistische ondersteuning garant te staan.

Mirate Zorg blijft zich ontwikkelen.

Om het specialisme Autisme te waarborgen zijn we op zoek gegaan naar een specifiek keurmerk. Het branche onafhankelijk Kwaliteitsregister Autisme Specialisme KrAS is het publiek toegankelijk register van in autisme gespecialiseerde professionals. Deze professionals kunnen in loondienst zijn, of zelfstandig ondernemer. Organisaties die gespecialiseerd zijn in autisme onderscheiden zich met gecertificeerde professionals. Mirate Zorg is bevoegd het Keurmerk Autisme Specialisme te dragen. Beide hulpverleners hebben voldaan aan alle eisen van het Autisme Keurmerk. De organisatie Mirate Zorg voldoet ook aan de eisen, die aan een organisatie gesteld worden. Wij blijven dit keurmerk onderhouden.

 

 

Mirate Zorg is aangesloten bij de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten

.