Nieuwe website autisme jonge kind in de lucht

//www.autismejongekind.nl/

De nieuwe website autismejongekind.nl biedt toegankelijke kennis over Autisme spectrum stoornissen (ASS) bij jonge kinderen. Het onderdeel ‘professionals’ biedt informatie en handvatten over ASS aan iedereen die beroepsmatig betrokken is bij jonge kinderen (0–6 jaar). Bezoekers vinden hier informatie en inspiratie om tijdige herkenning en passende hulp voor jonge kinderen mogelijk te maken.
Het nu gelanceerde platform, zie autismejongekind.nl, is nog volop in ontwikkeling en wordt de komende maanden verder uitgebreid met onder andere informatie over behandelingen die mogelijk zijn bij jonge kinderen, een overzicht van expertiseteams op het gebied van autisme bij jonge kinderen, antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ’s), uitgebreider scholingsaanbod en wetenschappelijke publicaties. Een nieuwsbrief houdt geïnteresseerden op de hoogte.

Platform Autismejongekind.nl
Het platform Autismejongekind.nl (AJK) streeft er naar dat kinderen met een verhoogd risico op ASS voor de leeftijd van 36 maanden te signaleren en zorg op maat te bieden aan kind en ouders zodat de ontwikkeling zo positief mogelijk wordt beïnvloed. Het AJK stimuleert multidisciplinaire diagnostiek en intercollegiale samenwerking rondom casuïstiek waarbij sprake is van complexiteit op meerdere ontwikkelingsgebieden. Binnen het AJK-platform werken de volgende organisaties samen: het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Stichting Papageno, Academische werkplaatsen Autisme (Samen Doen en Reach Aut), Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Altrecht.
Te laat in de zorg

De initiatiefnemers wijzen erop dat kinderen met ASS nog altijd te laat in zorg komen. Hierdoor blijven ontwikkelingskansen onbenut en neemt de stress binnen de betreffende gezinnen toe. Het is van groot (maatschappelijk) belang om kansen van kinderen met ASS te optimaliseren. Dit kan gerealiseerd worden door verbetering in het signaleren van ontwikkelingsproblemen, het bieden van specialistische diagnostiek en gepaste zorg. Ondersteuning moet geboden worden: zo vroeg als mogelijk c.q. wenselijk voor ouders, op maat, en niet noodzakelijkerwijs ‘met etiket’.

(informatiebron nieuwsbericht is www.vakbladvroeg.nl)