Wel of niet naar Wajong 2010?

Belangrijk nieuws deelt Mirate Zorg graag met u. Dit nieuws is overgenomen van de website van de NVA en gaat voer de overstap van de oude Wajong naar de nieuwe Wajong

De termijn om over te stappen van de oude Wajong naar Wajong 2010 is verlengd. De overstap kan worden aangevraagd tot en met 30 november 2020 via uwv.nl/overstapwajong.

De doelgroep voor wie de overstap mogelijk financieel gunstig uitpakt, heeft rond 8 oktober een brief van UWV ontvangen waarin de mogelijkheid tot overstappen wordt toegelicht, alsmede dat de overstap tot en met 30 november kan worden aangevraagd.

In de brief wordt aangegeven dat UWV in de loop van 2021 de aanvraag bekijkt en dat de klant vóór 1 januari 2022 een gesprek bij UWV krijgt over de overstap. Pas na dit gesprek beslis je of je definitief wil overstappen naar Wajong 2010.

Meer informatie over overstappen staat op uwv.nl/overstapwajong. Ook is er een Rekenhulp beschikbaar waarbij de klant het effect van overstappen kan zien. Daarnaast is op UWV Perspectief een bericht geplaatst over de overstapmogelijkheid.

In de loop van oktober krijgen alle Wajongers een brief van UWV over de veranderingen in de Wajong vanaf 1 januari 2021. Informatie over de veranderingen alsmede een Beslisboom staat op uwv.nl/veranderingenwajong.