Huis van je leven©Methode

Afgelopen maandag hebben wij, Nicole en Ingrid een training gevolgd bij Ingrid Schoen. Wij vonden het een bijzonder interessante training en willen dit graag met jullie delen.

Hoe maak je de verschillende levensgebieden visueel?

Hoe laat je cliënten zien dat de verschillende levensgebieden invloed op elkaar hebben?

Hoe kun je dieper op situaties ingaan?

Hoe ontdek je wat je nu echt belangrijk vindt?

Zoveel vragen…….middels Huis van je leven©Methode kan er met een visuele praatplaat gezocht worden naar antwoorden en oplossingen.

Wat is de Huis van je Leven©Methode:

Huis van je Leven doet dit door middel van een werkplaat met een huis met verschillende kamers. Om inzichtelijk te maken dat je in je leven goed voor jezelf zorgen goed leven kan bewerkstelligen staat elke kamer voor een levensgebied. In gesprek gaan hoe dit huis in te richten, vorm te geven en de onderhouden legt de link voor de cliënt naar zijn/haar leven. Een praatplaat die de cliënt ondersteunt in de zoektocht naar wat hij/zij graag zou willen, wat hij/zij goed kan en hoe hij/zij zelf zijn/haar leven wil inrichten.

Nicole en  Ingrid van Mirate Zorg mogen zich nu gecertificeerd gebruiker Huis van je Leven©Methode noemen

Zie voor meer informatie //www.huisvanjeleven.nl

Ons nieuw logo als gecertificeerd gebruiker Huis van je Leven© Methode