Corona Virus en wat kun je zelf doen?

Mirate Zorg heeft ter informatie de tekst van het RIVM overgenomen. Het is heel belangrijk de maatregelen die er getroffen zijn in acht te nemen! Mirate Zorg komt daar waar mogelijk is bij de cliënten thuis, maar houdt wel de ontwikkelingen scherp in de gaten. Mochten er meer maatregelen getroffen gaan worden, zal Mirate Zorg via Skype of videobellen gaan werken. Uiteraard is de cliënt zelf ook vrij om te kiezen wat hij/zij nu prettig vindt.

Het in acht nemen van de maatregelen is voor ieders gezondheid enorm van belang. Doe wat belangrijk is, voor jezelf en voor iedereen die jij tegenkomt! Wil je meer weten over het virus bezoek dan de website van het RIVM. Op het internet zwerft er veel informatie rond, echter het RIVM is juist qua inhoud en qua update.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het Corona Virus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Patiënten met nieuw coronavirus

In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op.

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Nederland

In Nederland is het coronavirus inmiddels bij meerdere mensen aangetoond. Bij patiënten in Nederland wordt nauwkeurig in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  monitort alle contacten om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.