Mirate Zorg staat in het Autisme Keurmerk Register!

Het Autisme Keurmerk

keurmerkzpokeautisme

Het keurmerk autisme is het beste onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor professionals die gespecialiseerd zijn in autisme.

Organisaties die gespecialiseerd zijn in autisme onderscheiden zich met gecertificeerde professionals.

Het Kwaliteitsregister autisme staat open voor alle praktiserende professionals.

Op 18 mei 2016 hebben Nicole en Ingrid beiden het keurmerk behaald en onderscheiden zich hiermee als gecertificeerde professionals.

Mirate Zorg als organisatie voldoet aan alle gestelde eisen.

Het Kwaliteitsregister

Het branche onafhankelijk Kwaliteitsregister autisme is het publiek toegankelijk register van in autisme gespecialiseerde professionals.

Deze professionals kunnen in loondienst zijn, of zelfstandig ondernemer.

Organisaties die gespecialiseerd zijn in autisme onderscheiden zich met gecertificeerde professionals.

Hieronder vindt u de link naar het register

//www.keurmerkautisme.nl/