Mirate Zorg heeft het kwaliteitskeurmerk Autisme kunnen verlengen! De afgelopen periode hebben Nicole en Ingrid audit gedaan om het keurmerk te verlengen. Zowel Nicole als Ingrid hebben aan alle eisen, om dit keurmerk te mogen dragen, voldaan. Wij zijn er trots op dat wij dit keurmerk mogen dragen. Mirate Zorg vindt kwaliteit van zorg belangrijk en zal zich blijven ontwikkelen en daarmee onderscheiden.

Wat is het Kwaliteitsregister Autisme Specialisme?

Het branche onafhankelijk Kwaliteitsregister Autisme Specialisme KrAS is het publiek toegankelijk register van in autisme gespecialiseerde professionals. Deze professionals kunnen in loondienst zijn, of zelfstandig ondernemer. Organisaties onderscheiden zich door één of meer gecertificeerde professionals in dienst te hebben. Veel van deze organisaties zijn te vinden op www.autismespecialisme.nl