Thema 2019: Autisme werkt

Van 31 maart t/m 6 april vindt de NVA Autismeweek 2019 (www.autismeweek.nl ) plaats. Hierin vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de ongeveer 200.000 mensen met autisme in ons land.

Wereld Autisme Dag

Door de Verenigde Naties is 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag – over de hele wereld worden die dag activiteiten georganiseerd om autisme onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Wereld Autisme Dag valt ook dit jaar weer tijdens de NVA Autismeweek.

De kracht van autisme op de werkvloer

Het thema van de NVA Autismeweek 2019 is Autisme werkt!. Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen waar zij álles van weten.

Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’; steeds vaker één van de selectiecriteria voor aanbestedende partijen. Maar werknemers met autisme leveren ook op een andere manier voordeel op: bedrijven waar openlijk gesproken kan worden over beperkingen, kennen een betere werksfeer. Dit heeft minder verzuim door stress en ziekte tot gevolg. Bovendien stimuleert openheid over zaken die niet zo makkelijk gaan alle werknemers om serieus na te denken over hoe zij optimaal kunnen presteren. Wij roepen werkgevers op om de kracht van autisme zelf op de werkvloer te gaan ervaren!

“Mijn kracht is dat ik mijn eigen gedachten vorm, in plaats van de geijkte weg te volgen. Dat leidt tot nieuwe oplossingen.”

Toch staan veel mensen met autisme werkloos aan de kant, met desastreuze gevolgen voor hun psychische gezondheid. Dit moet en kan anders – zeker nu de arbeidsmarkt staat te springen om personeel. Duizenden mensen met autisme willen en kunnen aan het werk, bijvoorbeeld in de zorg, de techniek, de ict, het onderwijs of bij de overheid.

Werk dat aansluit bij de passies en sterke kanten van mensen met autisme heeft de meeste kans van slagen, zo blijkt uit onderzoek. Daarom brengt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) tijdens de Autismeweek 2019 een ode aan de passies van mensen met autisme. Onze boodschap: laten wij ons vooral richten op de sterke kanten van mensen met autisme, in plaats van op de dingen die hen minder goed afgaan.

Daar komen mooie dingen van. Neem bijvoorbeeld tekenares Laura Brouwers die meer dan 1 miljoen volgers heeft op instagram. Of de kunstenaars Jeroen Pomp en Coen Ringeling , grote namen in de internationale wereld van de outsider art. Of ingenieur Diederik Weve, dé Shell-specialist op het gebied van geluidsbeheersing en fakkelsystemen.

Sterke kanten van mensen met autisme hoeven niet per se te leiden tot een goed betaalde baan of maatschappelijk aanzien. Iedere passende baan – ook als het gaat om beschut werk, een sociale werkplaats of vrijwilligerswerk – is een succesverhaal. Werk is namelijk een zeer krachtig medicijn tegen onder de doelgroep veelvoorkomende klachten als depressie, angst en eenzaamheid.

Een passie of interesse komt niet altijd vanzelf ‘aanwaaien’. Volgens de bekende autistische hoogleraar dierwetenschappen Temple Grandin is het daarom belangrijk dat ouders hun kind met autisme zoveel mogelijk de wijde wereld insturen. ‘Laat ze alle mogelijke baantjes doen en moedig ze aan om met zoveel mogelijk mensen te spreken. Want jongeren kunnen niet geïnteresseerd raken in dingen waarmee ze nooit in contact komen’.

Ook voor werkgevers en collega’s is er werk aan de winkel. Een ‘autismevriendelijke’ werkplek én steun van leidinggevenden en collega’s zijn belangrijke voorwaarden voor werknemers met autisme. Gelukkig valt ‘autismevriendelijk’ steeds vaker samen met ‘werknemervriendelijk’. Zo zouden er volgens het populaire boek It doesn’t have to be crazy at work – volgens The Economist  het allerbeste managementboek van 2018’ – op de werkvloer ‘bibliotheekregels’ moeten gelden. Hard praten doen mensen maar in een aparte ruimte, zo stelt het boek. En stress en tijdsdruk op het werk zouden een uitzondering moeten zijn en niet de regel.

Evenementen bij u in de buurt

Tijdens de Autismeweek zullen er in het hele land activiteiten plaatsvinden rondom het onderwerp ‘autisme en werk’. Hiermee wil de NVA werknemers met autisme en werkgevers dichter bij elkaar brengen. Onder meer door goede en inspirerende voorbeelden te laten zien, door werkgevers op te roepen om zich open te stellen voor werknemers met autisme en door alle partijen zoveel mogelijk informatie te geven over wat er nodig is om van werk en autisme een succes te maken.

Kijk voor meer informatie op Autismeweek.nl 

Bronvermelding: Deze informatie komt van de site van de NVA